Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Termiska egenskaper


Material har en expansionskoefficient som är olika beroende på hur materialet i fråga svarar på uppvärmning respektive nedkylning.

Materialval i avloppssystem är därför ett viktigt avvägande redan i projekteringsstadiet. Om materialet som har en hög termisk expansionskoefficient används måste beräkningar innefatta ett sådant scenario för att undvika risker för läckage alternativt störande ljud.

Produkter ingående i MA-SYSTEM® har en låg expansionskoefficient, vilket innebär att det inte krävs några extra åtgärder med exempelvis expansionskopplingar. Detta gör projekteringsarbetet enklare och innebär minskad risk för misstag och fördyrande kostnader i själva installationsarbetet och minskad risk för framtida överraskningar.

Den termiska expansionskoefficient för rör och rördelar i MA-SYSTEM® är väldigt låg; 0.01 mm/m/°C vilken kan jämställas med expansionskoefficient för både stål och betong. Om man väljer MA-SYSTEM® kommer avloppssystemet och byggnaden röra sig och expandera tillsammans, till skillnad från alternativa materialval.

När du väljer MA-SYSTEM® minimerar du risken för överraskningar.

MA-SYSTEM® - Avloppssystem av högsta kvalitet sedan 1968